Regulaminy

W zawodach Kołowych jak i WKS STYNKA obowiązuje regulamin O.M. Z.O.S.W. oraz R.A.P.R. dostępny na stronie Okręgowej.