Historia koła

KRÓTKI ZARYS HISTORYCZNY

 

POSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

 

I KOŁA W LIPNIE

 

Nie sposób pominąć okresu w dziejach ludzkości mającego wpływ na rozwój współczesnego wędkarstwa. Rybołówstwo obok myślistwa i zbieractwa należy w historii ludzkości do najstarszych form zdobywania pożywienia. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne i pierwsze malowidła ścienne odkryte w jaskiniach. Na terenach Polski w prasłowiańskim grodzie w Biskupinie(400lat p.n.e.) archeolodzy znależli kilka haczyków z brązu i żelaza,drewniane spławiki oraz wydobyte z ziemi kości zidentyfikowane przez naukowców jako pochodzące od suma i szczupaka.

 

Łowieniem ryb z potrzeby i dla rozrywki trudniono się w Polsce od niepamiętnych czasów. Jednak za historyczną datę w rozwoju wędkarstwa polskiego przyjmuje się rok 1897 kiedy to profesor zoologii Uniwersytetu Jagielońskiego, Maksymilian Siła-Nowicki utworzył w Krakowie

"Krajowe Towarzystwo Rybackie".

W następnych latach takie towarzystwa powstały w innych rejonach kraju, w roku 1933 na zjeżdzie przedstawicieli towarzystw rybackich w Krakowie utworzony został Związek Sportowy Towarzystw Wędkarskich (ZSTW) zrzeszajacy 60 organizacji terenowych.

 Po drugiej wojnie światowej w wyniku przemian politycznych i gospodarczych naszego kraju na zjeżdzie ZSTW w dniu 19 marca 1950 roku powołano do życia Polski Związek Wędkarski. Zrzeszający dziś około 600 tyś. członków a towarzytwa wędkarskie przekształcono w Koła PZW. PZW jako stowarzyszenie działa w oparciu o "Prawo w Stowarztszeniach" (Dziennik Ustaw nr 20/89 pozycja 104) według statutu PZW uchwalonego na XIV Krajowym Zjeżdzie Delegatów i zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Celem Związku zgodnie z jego Statutem jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, sportu wędkarskiego tworzenie członkom Związku dogodnych warunków wędkowania, rozwijania wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia znajomości gospodarki rybacko-wędkarskiej etyki wędkarskiej, działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód. Obok Statutu podstawowym dokumentem PZW jest "Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb" oparty na Ustawie o rybactwie śródlądowym a każdy wędkarz powinien znać i przestrzegać zawarte w nim przepisy. Struktura organizacyjna PZW jest trzystopniowa, podstawową komórką zwiazku jest Koło zrzeszające wędkarzy. Koła są zrzeszane w Okręgi PZW które w zasadzie pokrywają się z granicami byłych województw. Ostatnim stopniem struktury organizacyjnej jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Warszawie....

Historia powstania naszego Koła Lipnowskiego PZW oparła się podobnie jak i w całej Polsce na doswiadczeniach działających Towarzystw Wedkarskich. Przed drugą wojną światową na terenach powiatu lipnowskiego i miasta Lipna istniały trzy Towarzystwa Wędkarskie zrzeszajace miłośników wędkarstwa. W roku 1946 po drugiej wojnie światowej z inicjatywy nie żyjącego już rejenta Karola Hechta powstało Lipnowskie Towarzystwo Wędkarskie. Trzon tego towarzystwa stanowiła elita mieszkańców miasta Lipna tj;

-dr. prawa Karol Hecht -I prezes

-nauczyciel Piotr Baraniuk

-pracownicy Powiatowej Rady Nadzorczej Henryk Ptaszyński

Franciszek Buze

-pracownik magistratu Józef Sobczak

-pracownik kolei Kazimierz Tucholski

-rachmistrz Powiatowego Związku Gminnych Spódzielni

Jerzy Turant póżniejszy skarbnik  a także

 Zdzisław Chmielewski, Józef Knop i Władysław Chojnacki.

Siedziba tego stowarzyszenia mieściła się w prywatnym gabinecie Karola Hechta na ul.--obecnie Józefa Piłsudskiego 19. W roku 1950 powstaje Polski Związek Wędkarski i ówczesne Towarzystwo Wędkarskie jak i inne Towarzystwa Wędkarskie w kraju przekształcono w Koła Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wcześniej wymienione osoby weszły w skład I Zarządu Koła PZW w Lipnie gdzie funkcje pierwszego prezesa Zarządu obejmuje Karol Hecht a skarbnikiem zostaje Jerzy Turant.

Ówczesne Koło Lipnowskie zrzeszało wędkarzy byłego powiatu lipnowskiego tj. miejscowości i okolic; Lipna, Skępego, Dobrzynia nad Wisłą, Wielgiego, Bobrownik, Kikoła i Czernikowa. W latach świetności Koło PZW w Lipnie liczyło około 2 tyś. osób, w wyniku reorganizacji zostały utworzone gminne Koła PZW z których do dziś działają;

-Koło PZW Lipno

-Koło PZW Dobrzyń n/Wisłą.

Obecnie nasze Koło liczy 115 członków, od roku 2009 nasza siedziba PZW mieści się przy ul. Kościuszki. Wzrasta zainteresowanie sportem wędkarskim wśród młodzieży. Działacze Koła nawiązały współprace z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr.5 w Lipnie zakładając "Szkółkę Wędkarską". Spotkania Szkółki Wędkarskiej odbywaja się w roku szkolnym dwa razy w miesiącu po dwie godziny w ramach zajęć pozalekcyhnych. Na zajęciach dzieci poznają tajniki wędkarstwa uczą się poszanowania przyrody środowiska oraz zasad etyki wędkarskiej. Z okazji Dnia Dziecka dla uczastników szkółki organizowane są zawody wędkarskie, jest sprawdzian z wiedzy nabytej na zajęciach a najlepsi biora udział w zawodach na szczeblu Okręgu a nawet w Mistrzostwach Polski. Obecnie zajęcia są prowadzone w MCK w Lipnie w ramach zajęć pozalekcyjnych, obecnie w zajęciach bierze udział 15 osób a osoby odpowiedzialne za prowadzenie zajęć w Szkółce to: Mirosław Hojnacki, Zbigniew Borowicz, Mariusz Piekarski, Zbigniew Korytowski  przy wsparciu Zarządu Koła.

 

W realizacji zadań statutowych Koło nie jest osamotnione ponieważ otrzymuje pomoc od wielu instytucji:

-Burmistrz Miasta Lipna

-StarostwoPowiatowe w Lipnie

-Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

-Gospodarstwo Rybackie weWłocławku

-Bank Spółdzielczy w Lipnie

-Salon Wędkarski Wiesław Warczachowski.

Do osiagnięć Koła należy zaliczyć indywidualne osiągnięcia osób:

-Zbigniew Korytowski

-Józef Przybyszewski

-Zbigniew Borowicz

-Mirosław Dąbrowski

-Magdalena Kubiatowska

-Maciej Wiśniewski

-Kamil Muszałowski,

którzy godnie reprezentowali Koło na zawodach szczebla Okręgowego i Mistrzostwach Polski.

 

Nasze Koło poza działalnością sportową zajmuje się również ochroną i zagospodarowaniem wód, oznacza to tworzenie współczesnym jak i przyszłym pokoleniom wędkarzy jak najlepszych warunków do wędkowania i wypoczynku nad wodą.

 

Polski Związek Wędkarski 

Koło nr.112 w Lipnie

 

 

sporządził Prezes Koła

Mirosław Hojnacki