Klub Seniora

ZARZĄD SEKCJI SENIORA:

Paweł Bieńkowski - przewodniczący Sekcji Seniora

Kazimierz Jakubowski - skarbnik

Janusz Biernacki - członek

Marek Walkiewicz - członek

Eugeniusz Wszelak - członek